BRIEF VAN DIE HOOF:

       

      El Zera Privaatskool vir hulpleer is 'n langverwagte droom wat tot verwesenliking gekom het in Januarie 2010.

      Kinders se lewens word reeds hier aangeraak! El Zera akkomodeer leerders wat dit moeilik vind om

      optimaal te funksioneer in groot hoofstroom klasse. Ons heg 'n hoë waarde aan die ontwikkeling van elke

      kind se persoonlike sterkpunte en individualiteit.

 

 

      'n Unieke leerderondersteuningsplan word vir elke leerder ontwerp om leerders te help om akademiese en

      emosionele struikelblokke te oorkom. Dit sluit onder andere weeklikse, een-tot-een terapie sessies

      in deur 'n Remedërende terapeut en 'n berader. Die klein klasse en individuele aandag wat ons leerders

      ontvang, is ons resep tot suksesvolle onderrig.

 

 

      Moedertaal onderrig word onderstreep en dus word alle klasse in Afrikaans aangebied om aan u kind die

      beste kans te gee op begrip van vakmateriaal. Leerders bou hier aan 'n goeie selfbeeld, selfvertroue

      en positiewe gesindheid in 'n ontspanne omgewing.

 

 

      El Zera Privaatskool vir Hulpleer is 'n skool wat Christelike waardes voorstaan. Dit is vir ons belangrik

      om soos deur ons skoolwapen gesimboliseer word, goeie grond voor te berei sodat die saad wat op

      hul lewenspad val, kan groei, sterk word en vrug dra.

 

 

      Welkom aan een en elke nuwe Zerie en Zerie-ouer! Hier kan ons almal saam groei, en in tye van nood

      vir mekaar 'n skaduwee en plek van beskerming bied.

 

 

 

      Zerie- Groete

      Catherine Grobbelaar - Skoolhoof

 

 

 

 

      BRIEF VAN DIE HOOF:

       

      El Zera Privaatskool vir hulpleer is 'n langverwagte droom wat tot verwesenliking gekom het in Januarie 2010.

      Kinders se lewens word reeds hier aangeraak! El Zera akkomodeer leerders wat dit moeilik vind om

      optimaal te funksioneer in groot hoofstroom klasse. Ons heg 'n hoë waarde aan die ontwikkeling van elke

      kind se persoonlike sterkpunte en individualiteit.

 

 

      'n Unieke leerderondersteuningsplan word vir elke leerder ontwerp om leerders te help om akademiese en

      emosionele struikelblokke te oorkom. Dit sluit onder andere weeklikse, een-tot-een terapie sessies

      in deur 'n Remedërende terapeut en 'n berader. Die klein klasse en individuele aandag wat ons leerders

      ontvang, is ons resep tot suksesvolle onderrig.

 

 

      Moedertaal onderrig word onderstreep en dus word alle klasse in Afrikaans aangebied om aan u kind die

      beste kans te gee op begrip van vakmateriaal. Leerders bou hier aan 'n goeie selfbeeld, selfvertroue

      en positiewe gesindheid in 'n ontspanne omgewing.

 

 

      El Zera Privaatskool vir Hulpleer is 'n skool wat Christelike waardes voorstaan. Dit is vir ons belangrik

      om soos deur ons skoolwapen gesimboliseer word, goeie grond voor te berei sodat die saad wat op

      hul lewenspad val, kan groei, sterk word en vrug dra.

 

 

      Welkom aan een en elke nuwe Zerie en Zerie-ouer! Hier kan ons almal saam groei, en in tye van nood

      vir mekaar 'n skaduwee en plek van beskerming bied.

 

 

 

      Zerie- Groete

      Catherine Grobbelaar - Skoolhoof

 

 

 Terug Terug na bo