Volledige Terapie

Ons doel hierdie jaar is om aan al ons Grondslagfase leerders ten minste twee blokke Tomatis klankterapie per jaar te gee. Hulle sal ook weekliks arbeidsterapie en spelterapie ontvang, waar daar gewerk sal word aan sosiale vaardighede. Ons het verder ook tyd ingeruim sodat ons graad 4 tot 6 leerders een blok Tomatis klankterapie per jaar kan ontvang.

Arbeidsterapie

Spelterapie

Tomatis Klankterapie

Grondslag Fase

Ons Grondslagfase leerders ontvang hierdie jaar nuwe aktiwiteite binne skoolverband –

·      Dance Kidz (Ritmiese bewegings)

·      Melodie Maatjies (Klasmusiek)

·      Playball (Gr.RR-R)

Wees in Kontak

98 Eliseweg, Fontainebleau, Randburg 2194             Posbus 1381, Fontainebleau, 2032

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Facebook
  • Instagram