Neem asseblief kennis dat ons op hierdie stadium vanaf Graad 8 infaseer.     2021 Registrasies vir Graad 8 en 9 is reeds oop.

Vakke Graad 8 en 9 

Vakke Graad 10 - 12 

 • Afrikaans Huistaal

 • English First Additional Language

 • Wiskunde

 • Lewensoriëntering

 • Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 • Natuurwetenskappe

 • Sosiale Wetenskappe

 • Tegnologie

 • Skeppende Kuns

 • Afrikaans Huistaal

 • English First Additional Language

 • Wiskunde of Wiskunde Geletterheid

 • Lewensoriëntering

 • Besigheid Studies

 • Toerisme

Keuse Vakke:

 • Lewenswetenskappe

 • Rekeningkunde

 • Frans - Tweede Addisionele Taal

(IEB)

Ons sien toe dat elke leerder aan die einde van Graad 12 El Zera verlaat met die nodige vaardighede, karakter en identiteit om die volgende seisoen van hulle lewe met ope arms te verwelkom.

Tegnologie in die klas

Alle vakinhoud en werkboeke is digitaal en word op leerders se rekenaars gelaai. 

Wat is die IEB?

Ons graad 10 tot 12 leerders lê die Indepedent Examination Board se eksamen af. Hierdie eksamen is onder die toesig van Umalusi, maar onafhanklik van die Onderwysdepartement.

 

Hoekom die IEB?

 • Hoë standaarde en betroubare resultate.

 • Onderrig en studies word positief beïnvloed deur effektiewe assessering.

 • Onderwysers is aktief betrokke in die assesseringsproses.

 

Die eksamen

 • Fokus op verstaan en probleem-oplossing.

 • Assessering fokus op alternatiewe en uitdagende maniere om vaardighede te toets.

 

Onderrig met hart

98 Eliseweg, Fontainebleau, Randburg 2194             Posbus 1381, Fontainebleau, 2032

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon