Terapie

Ons is in die bevoorregte posisie dat leerders ondergenoemde terapie sovêr moontlik gedurende skoolure kan ontvang. Let ook daarop dat alle spraak – en arbeidsterapie kostes van u medies teruggeëis kan word.

 1. Terapie (een-tot-een)
  Grondslagfase leerders ontvang een-tot-een terapie weekliks om op emosionele en sosiale vaardighede te fokus.
 2. Groepterapie
  Groepterapie word van tyd-tot-tyd deur die Leerderondersteuningsterapeut aangebied in klasverband en fokus op Sosiale- en Emosionele ontwikkeling.
 3. Psigo-terapie, Arbeidsterapie, Spraakterapie en Leesklasse
  Een sessie geïntegreerde individuele terapie word weekliks aan graad R-3 leerders geskenk.

 
Vir ernstiger gevalle of waar ouers ekstra terapie wil aanvra, maak ons gebruik van eksterne terapeute wat die leerders in skooltyd op die skoolperseel kom sien, teen ‘n eksterne fooi. Ouers betaal bykomend vir hierdie dienste en kan die koste dan terugeis van hul mediese fonds.  Sodanige eksterne terapie sal aanbeveel word deur die fasehoof of Direkteur, indien die leerder die volgende probleme ondervind:
 
Vir Psigo-terapie kontak Dr. Erika Hendricks (082 468 1141) / Minke Saaiman / Dr. Chanette Strydom

 1. Trauma
 2. Angs
 3. Sosiale uitdagings en/of emosionele kwessies

 
Vir Spraakterapie kontak Mignon Botes (076 575 8676)

 1. Probleme met ouditiewe persepsie
 2. Taalagterstand
 3. Spraakprobleme bv. hakkel, lispel, swak uitspraak of onduidelike spraak

 
Vir Arbeidsterapie kontak Sorein Steyn (079 504 7146)

 1. Probleme met groot en klein motoriese vaardighede
 2. Probleme met visuele persepsie en/of visuele integrasie
 3. Te veel druk op potlood uitoefen
 4. Swak balans
 5. Sensoriese Integrasie uitvalle
 6. Lae spiertonus
 7. Omkering van letters en syfers
 8. Sukkel om knope vas te maak, veters te knoop of klere aan te trek

 
Vir Individuele leesklasse kontak u naaste Tina Cowley leessentrum
Leesklasse word teen addisionele koste aangebied en enige ouer is welkom om die terapeut te skakel om terapie vir u kind te skeduleer.
 
Tomaten klanktherapie
Word deur Lizette Brink aangebied, kostes is by die skoolfonds ingesluit.