Slaagvereistes vir Matriek

 • Afrikaans - 40%

 • Enige ander twee vakke - 40%

 • Enige ander drie vakke - 30%

Toelatingsvereistes vir graadstudie 

 1. Jy moet ‘n minimum van 50% in enige vier vakke behaal (LO is uitgesluit).

 2. Deur aan punt 1 te voldoen, kan jy aansoek doen om aan enige Suid-Afrikaanse universiteit te studeer; neem kennis:

 • Aansoeke verskil van universiteit tot universiteit.

 • Jy moet aan die minimum toelatingspunt van die studierigting voldoen.

 • Sommige studierigtings vereis ‘n minimum prestasievlak in sekere skoolvakke.

 • Sekere geselekteerde programme vereis hoër toelatingspunte.

 • Keuring en evalueringstoetse vir toelating tot geselekteerde programme word ook toegepas.

Ek voldoen nie aan die toelatingsvereistes nie, wat nou?

 • Indien jy nie aan ‘n sekere studierigting se vereistes voldoen nie, kan jy ‘n verlengde program in die bepaalde studierigting volg. In so ‘n geval word die eerste jaar van jou graadkursus in twee jaar verdeel.

 • Jy kan ook ‘n Diploma of Sertifikaat in sekere studierigtings verwerf wat deur verskeie universiteite aangebied word.

Onderrig met hart

98 Eliseweg, Fontainebleau, Randburg 2194             Posbus 1381, Fontainebleau, 2032

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon