Verhoudings

“Children don’t care how much you know until they know how much you care”

Ervarings- En Bewegingsleer

Kinders leer optimaal as hulle kan beweeg en deel is van die LEERAVONTUUR!

Aanpassings & Akkommodasies

Kinders verskil, daarom verskil hulle behoeftes. By El Zera help ons kinders om optimaal te leer deur aanpassings en akkommodasies in die klaskamer

Friday = FUN!

Kinders leer optimaal as hulle kan beweeg en deel is van die LEERAVONTUUR!

Oop en duidelike kommunikasie

Alle personeellede se selfoonnommers is beskikbaar. Een keer ‘n kwartaal word daar vir die Intermediêre Fase leerders ‘n BDD uitgedeel met akademiese inligting rakende take, toetse, mondelinge en eksamens. Daar word ‘n weeklikse nuusbrief uitgestuur, die Zerie Zone

Kwartaalikse familiebyeenkomste

Boeresport

Ouerleiding

Sokkie

Zerie-sportdag

Kersfees-in-Julie

Parkrun

Volleyballdag

Prestige Funksie

Zeries skitter ook by:

Storieboekkarakterdag

Ouma- en Oupadag

Studieleidingkursus

Leierskapkampe

Entrepreneursmark

Uitstappies!!

Fietsrydae

Sop-tydens-wintereksamen

Skoolkampe

Wees in Kontak

98 Eliseweg, Fontainebleau, Randburg 2194             Posbus 1381, Fontainebleau, 2032

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • Facebook
  • Instagram