Tuisblad

Welkom aan een en elke Zerie en Zerie-ouer! Hier kan ons almal saam groei, en in tye van nood vir mekaar en vir ons breër gemeenskap ‘n skaduwee en plek van beskerming bied, soos gesimboliseer deur die boom in ons skoolwapen.

El Zera Privaatskool is ‘n langverwagte droom wat tot verwesenliking gekom het in Januarie 2010.  Kinders se lewens word elke dag hier aangeraak! Ons voorsien ‘n inklusiewe omgewing vir leerders wat dit moeilik vind om optimaal te funksioneer in groot hoofstroom klasse en heg ‘n hoë waarde aan die ontwikkeling van elke kind se persoonlike sterkpunte en uniekheid.

Die klein klasse en individuele aandag wat ons leerders ontvang, tesame met die passievolheid van ons personeel, is ons resep tot suksesvolle onderrig. Verder word daar holisties op leerders se ontwikkeling gefokus, met die klem nie nét op akademie nie, maar ook op betrokkenheid en deelname aan Sport- en Kultuur geleenthede. Leerders word onderrig om lewensvaardig te word en daarom is hul geestelike en sosiale groei vir ons net so belangrik.  

Moedertaalonderrig word onderstreep en alle klasse word in Afrikaans aangebied om aan u kind die beste kans te gee op begrip van vakmateriaal. Leerders bou by El Zera aan ‘n goeie selfbeeld, selfvertroue en positiewe gesindheid in ‘n angsvrye, liefdevolle en sorgsame omgewing.
  
El Zera Privaatskool is ‘n skool wat Christelike waardes voorstaan. Dit is vir ons belangrik om, soos deur ons skoolwapen gesimboliseer word, goeie grond voor te berei sodat die saad wat op hul lewenspad val, kan groei, sterk word en vrug dra.

Mag u kinders hier by El Zera geborge en geliefd voel, ervaar dat hulle lewens sinvol is en doelgerig leef in ‘n omgewing waar hulle elke dag groei, om uiteindelik hul optimale potensiaal te bereik.
 
 
Die Uwe
Catherine Grobbelaar
Eienaar – El Zera Privaatskool