GRONDSLAGFASE

KO-KURRIKULÊR

 • Speed stacking

 • Melodie Maatjies

 • Kwanda kinetics

 • Bak-en-Brou

 • Opvoedkundige speletjies

 • Play Ball

SPORT

Alle grondslagfase leerders doen op Vrydae-oggende saam met 'n gekwalifiseerde sport afrigter basiese bal- en fiksheidsvaardighede

VERRYKING

 • Graad R en 1 ontvang daagliks ILT (Integrated Learning Therapy)

 • Graad R  -  ontvang Tomatis-klankterapie

 • Leerders met 'n behoefte aan arbeidsterapie, spelterapie en of spraakterapie kan tydens skoolure op die skoolperseel terapie ontvang teen 'n addisionele koste.

INTERMEDIÊRE FASE

BUITEMUURS

Buitemuurs vir Intermediêre Fase vind Maandae tot Donderdae plaas en  sluit  fiksheid, landloop, skaak, sanggroep, dans & drama in.

SPORT

Alle Intermediêre Fase leerders doen op Vrydae oggende saam met 'n gespesialiseerder sportafrigter, netbal of krieket of hokkie of rugby.

VERRYKING

Alle Graad 4-6 leerders neem  daagliks deel aan twee verrykende periodes waartydens hulle 30 minute lees, en  30 min wiskunde begrippe inoefen met behulp van ons lief-vir-lees en en somme fuks programme

Onderrig met hart

98 Eliseweg, Fontainebleau, Randburg 2194             Posbus 1381, Fontainebleau, 2032

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon