GRONDSLAGFASE

KO-KURRIKULÊR

  • Speed stacking

  • Melodie Maatjies

  • Kwanda kinetics

  • Bak-en-Brou

  • Opvoedkundige speletjies

  • Play Ball

SPORT

Alle grondslagfase leerders doen op Vrydae-oggende saam met 'n gekwalifiseerde sport afrigter basiese bal- en fiksheidsvaardighede

VERRYKING

  • Graad R en 1 ontvang daagliks ILT (Integrated Learning Therapy)

  • Graad R  -  ontvang Tomatis-klankterapie

  • Leerders met 'n behoefte aan arbeidsterapie, spelterapie en of spraakterapie kan tydens skoolure op die skoolperseel terapie ontvang teen 'n addisionele koste.

INTERMEDIÊRE FASE

BUITEMUURS

Buitemuurs vir Intermediêre Fase vind Maandae tot Donderdae plaas en  sluit  fiksheid, landloop, skaak, sanggroep, dans & drama in.

SPORT

Alle Intermediêre Fase leerders doen op Vrydae oggende saam bewegingsleer

VERRYKING

Alle Graad 4-6 leerders neem  daagliks deel aan twee verrykende periodes waartydens hulle 30 minute lees, en  30 min wiskunde begrippe inoefen met behulp van ons lief-vir-lees en en somme fiks programme